شفاف سازی چراغ همیشه یکی از مشکلاتی بوده که خودرو داران با آن درگیر بوده‌اند و رفع کدری چراغ ها و روش های آن یکی از سوالات مهم بوده ما در لنز کاور روش های مختلفی برای شفاف سازی طلق چراغ ها داریم.